image block
12 December, 2015 Usability ROI

5 belangrijke componenten:

  • Leercurve: Hoe gemakkelijk is het voor gebruikers om een basis zaken op de website uit te voeren?
  • Efficiency: Als gebruikers eenmaal bekend zijn met de website, hoe snel kunnen zij dan de gewenste taak uitvoeren?
  • Cognitief geheugen: Indien gebruikers na een geruime periode terug keren op de website , weten ze dan nog hoe de website in elkaar zin?
  • Fouten: Hoe veel fouten maken gebruikers, hoe ingrijpend zijn deze fouten, en hoe makkelijk zijn de fouten te herstellen?
  • Tevredenheid: Hoe prettig is het om de website te bedienen?

En uiteraard is een andere belangrijke kwaliteitseigenschappen voor een website: ‘nut’. Oftewel, draagt de website bij aan datgene waarvoor een bezoeker op de website komt? ‘Usability’ en ‘nut’ zijn wat mij betreft allebei even belangrijk.

En wat is dan het nut van Usability?

  • Als een website moeilijk is te gebruiken, gaan de mensen weg.
  • Als de homepage er niet in slaagt om duidelijkheid te geven over de producten en/of diensten dat zij aanbiedt.
  • Als de homepage/landingspage niet duidelijk maak voor wie de website bedoeld is, gaan de mensen weg.
  • Als gebruikers in de navigatie van de website verdwalen, gaan zij weg.
  • Als de informatie van een website moeilijk is om te lezen of niet beantwoordt aan de vragen van de gebruiker, gaan zij weg.

En in alle overvloed van andere beschikbare websites is weggaan het eerste dat in bezoekers opkomt als zij moeilijkheden ondervinden.