image block
July 05, 2015 Usability Research

Een rapportcijfer voor usability

Kan dat? Kun je objectief bepalen welk rapportcijfer een website krijgt voor gebruiksvriendelijkhied. Dan kunnen we namelijk 2 websites eenvoudig met elkaar vergelijken. Of voor een enkele website bepalen in welke mate het rapportcijfer is beinvloed na een aanpassing in functionaliteit of design. En welke aanpassing lijdt tot de grootste verandering in het rapportcijfer: wijziging in het hoofdmenu of een grote verandering in het design?

In een Amerikaans onderzoek (1) werden eerder 5 onderzoeksmethodieken met elkaar vergeleken, met een opmerkelijk resultaat. Een eenvoudige vragenlijst onder minimaal 12 gebruikers levert al een betrouwbaar resultaat op. Deze vragenlijst is een oude bekende en is bekend onder de naam SUS, wat staat voor System Usability Scale.

Deze vragenlijst bestaat uit een enquête met 10 vragen. Deze methode levert een rapportcijfer op dat de mate van gebruiksvriendelijk aangeeft en kan heel goed het gebruiksgemak van een website meten. De eenvoud van de methode en het heldere resultaat maakt deze methodiek ideaal.

Wat zijn de voorwaarden

Usability gaat over de mate waarin in een systeem bruikbaar is voor een beoogde doel. En het doel is per website verschillend. Om deze reden wordt er in gangbare gebruikersonderzoeken gewerkt met website specifieke taken die de deelnemers eerst moeten uitvoeren voordat de vragenlijst wordt ingevuld.
Ik houd zelf het volgende aan:
  • minimaal 3 taken uitvoeren
  • minimaal 5 minuten op de website werken

(1) A Comparison of Questionnaires for Assessing Website Usability Thomas S. Tullis and Jacqueline N. Stetson