Image

IK BEN MARTIJN DEKKER

INTERNET CONSULTANT EN INTERACTIE DESIGNER


Al 15 jaar kennis en ervaring in het vertalen van de klantvraag naar een gebruiksvriendelijke, toegankelijke en creatieve gebruikersinterface. Ik vorm de brug tussen business, functionele specificaties en techniek, waarbij ik de wensen en behoeften van de eindgebruiker altijd centraal zet.


DOEL

Realiseren van websites, webapplicaties en apps: analyse/advies, ontwerp, prototype, testen, bouw en begeleiding.


Met vriendelijke groet, Image


Meer over martijn